de oude school dit is de naam van het nieuwe dorpshuis 

het oude schoolgebouw van de de school " de 2 wegen"word op dit moment door de aannemer Tuin uit het zand geheel verbouwd zodat alle verenigingen een nieuw onderkomen krijgen

 

De nieuwe bewoners

 

Het verenigingsleven van Wieringerwaard is rijk. Op verschillende plekken in het dorp komen kleine en grote verenigingen wekelijks, soms meerdere keer per week bij elkaar.  

Het verzamelgebouw  de Santenkraam is daar een goed voorbeeld van. Deze voormalige peuterspeelzaal en bibliotheek herbergt  een keur aan verenigingen.

Er wordt koersbal gespeeld, gebiljart, er is een wekelijkse studiebegeleiding voor de jeugd, een  kinderclub met  buitenschoolse  activiteiten, repetities van  twee zangkoren ,  een bejaardensoos, ouderengym, een crea-club en regelmatige bijeenkomsten van bijvoorbeeld de ouderenbond en de EHBO.

 De voormalige gymzaal van de oude school biedt repetitieruimte aan de muziekvereniging en de muziekschool. Zorgcentrum Molenweid bood geregeld activiteiten en evenementen voor ouderen aan.

Café-Restaurant Het Wapen van Wieringerwaard bood tot voor kort onderdak aan de twee kolfverenigingen, de biljartvereniging en de toneelvereniging.

En dan zijn er nog de jaarlijkse dorpsevenementen, als concerten en toneelvoorstellingen, de schoolmusical, de braderie, Koningsdag, wieler- en loopevenementen enzovoorts. Die vinden op wisselende, vaak geïmproviseerde plekken in het dorp plaats.

 Kortom, een bruisend dorps- en verenigingsleven