Entree nieuwe leden:                                                       

Hieronder staan wat belangrijke punten op een rijtje die u een beetje wegwijs maken in ons koorhuishouden.

Mocht u na het lezen hiervan toch nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.

Wij wensen u veel zangplezier!    

voorzitter, Jozef Weel

                                                                     

 1.    Dirigent – Pianist
Onze Dirigente is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pianist   Dirk Laan

 

2.   Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:                 dhr. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris:                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester:        mevr. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overige bestuursleden: dhr. Jaap Bakker, mevr. Hilda Smit-Bakker, mevr. Lisanne Dekker

webmaster Janny de Wit Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


3.   Repetitie-avond
Onze repetitie-avond is dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur in de “de Oude School", Populierenlaan 23a in Wieringerwaard.

Pauze van 21.00 – 21.15 uur.

4.   Roland
Als begeleidingsinstrument gebruiken we een Roland type RD 500. Niet te verwarren met een elektronische piano! De Roland reproduceert het haarfijn opgenomen geluid van een echte piano, clavecimbel of xylofoon.

5.   Repertoire
Ons repertoire bestaat hoofdzakelijk uit “evergreens”, meestal in het Engels of Nederlands gezongen.  Desgewenst studeren we religieuze werken in zoals bijvoorbeeld rond de Kerst. Het streven is om elk jaar een eigen concert te geven. 

6.   Koorkleding
Eigen zwarte kleding (decoratie via het koor).

 7.   Muziekcommissie
Ons koor heeft een muziekcommissie onder leiding van de muziekcommissaris, die zich met vele zaken aangaande het koor bezighoudt. Met name voor wat betreft het te zingen repertoire bepalen zij, in overleg met dirigent en pianist, wat er gezongen gaat worden. Heeft u suggesties op zanggebied, geef ze door aan de muziekcommissaris. Die brengt ze dan in de commissie. Ook uw inbreng is van harte welkom.

8.   Aanvang lidmaatschap
Het lidmaatschap gaat de 1e of de 16e dag van de lopende maand in. Gaarne de resterende contributie over het lopende jaar aan de penningmeester voldoen (punt 9).

9.   Contributie 
Deze bedraagt in totaal € 135,-- per jaar per bank in januari te voldoen, het liefst in één keer of anders in twee halfjaarlijkse termijnen van € 67,50. De eerste helft in januari, de tweede helft in juli.

Een verzoek van de penningmeester, wacht niet tot het eind van de termijnen of het eind van het jaar.
Ook de penningmeester moet steeds over voldoende geld beschikken om één en ander te kunnen betalen.

10.        Bankrekening
Het bankrekeningnummer is NL53 RABO 0370 5046 66 ten name van de penningmeester Zangkoor Wieringerwaard. 

11. Gewijzigde betalingswijze
Mocht de in punt 9 gestelde wijze van betalen een probleem bij u geven, dan kan in overleg met de penningmeester een andere wijze van betalen worden bepaald.


12.        Beëindiging lidmaatschap
Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen dan dient dit schriftelijk te geschieden aan het adres van de secretaris. De secretaris zal de opzegging bevestigen indien u aan uw contribuele verplichtingen heeft voldaan.


 13.        Resterende contributie
Bij het beëindigen van het lidmaatschap van onze vereniging is men de resterende contributie over het lopende jaar tot en met 31 december aan de vereniging verschuldigd.